Lantbruket

Trolleholms eget lantbruk omfattar cirka 1 500 hektar med vegetabilisk produktion. Främst odlas spannmål och raps samt specialgrödor såsom timotej, rajgräs och rödklöver.

Centrum för lantbruket är Halls Farm. Efter en brand 1994 fick godset nya driftsbyggnader, utförda efter ritningar av arkitekten kgl. bygningsinspektør Gerdh Bornebusch. Senare har bland annat en frötork och utökad silokapacitet tillkommit.

På delar av Trolleholms Gods bedriver arrendatorer jordbruk och djurhållning. Tanken är att det ska finnas en eller ett par arrendatorer på ägorna med inriktning på djurproduktion.