Jakten

På 1600-talet fanns “en otalig massa villebråd: varg, vildsvin och hjort, rävar, harar, och rådjur”. Citatet är hämtat från C Trolle-Bondes bok ”Trolleholm förr och nu”, som skrevs 1906. Idag finns en fast stam av rådjur, dovhjort, vildsvin och älg. Även fågel och hare trivs i den omväxlande naturen med vintersådda åkrar och lövskogar. Genom att utveckla befintliga respektive anlägga nya viltvatten och våtmarker, förstärks viltets förutsättningar. Dessa åtgärder ingår i “Härlighetsplanen”, så vi får helhet och sammanhang i våra aktiviteter. Viktigt är att viltstammarnas storlek är under kontroll, så att godsets övriga verksamheter inte äventyras.

 

Jakten 2020/21

Älgjakt (Söderåsens Älgskötselområde)

Jakttid: 2020-10-25–2021-01-31

Tilldelningen för säsongen är 3 kalvar, 1 hondjur och 1 tjur, sammanlagt 5 djur.

Samtliga kalvar är skjutna den 22/11, 27/11 och 29/11,  dvs inga kalvar kvar på tilldelningen. Tjuren är skjuten den 4/12. Kon är skjuten den 20/12.

ALLA älgar är därmed skjutna.

Skjuten älg ska rapporteras skriftligen senast vid jaktdagens slut till Claes Wachtmeister +47 45973631 eller e-post claeswachtmeister@gmail.com

 

 

2020-12-05/GD