Verksam i nutiden med planer för framtiden och respekt för dåtiden.

På Trolleholms gods bedriver vi ett modernt jord- och skogsbruk på historisk mark.

I skogsgläntor och vid fält ligger hus för hyresgäster som vill bo på landet. Och högt över trädtopparna reser sig slottet.

Bildspelsbild Bildspelsbild Bildspelsbild Bildspelsbild
Bildspelsbild Bildspelsbild Bildspelsbild Bildspelsbild