Areal

Arealgrundlaget för godsets verksamhet är

Produktiv skogsmark: 2 350 ha
Åker, eget lantbruk: 1 450 ha
Betesmarker:   90 ha
Arrendegårdar:  750 ha
Pyntegrönt och julgranar: 150 ha
Tomter, park, annan användning: 110 ha
Vägar, impediment:    110 ha
 

Totalt

 

4 985 ha