Jakten

På 1600-talet fanns “en otalig massa villebråd: varg, vildsvin och hjort, rävar, harar, och rådjur”. Citatet är hämtat från C Trolle-Bondes bok ”Trolleholm förr och nu”, som skrevs 1906. Idag finns en fast stam av rådjur, dovhjort, vildsvin och älg. Även fågel och hare trivs i den omväxlande naturen med vintersådda åkrar och lövskogar. Genom att utveckla befintliga respektive anlägga nya viltvatten och våtmarker, förstärks viltets förutsättningar. Dessa åtgärder ingår i “Härlighetsplanen”, så vi får helhet och sammanhang i våra aktiviteter. Viktigt är att viltstammarnas storlek är under kontroll, så att godsets övriga verksamheter inte äventyras.

 

Jakten 2019/20

Älgjakt (Söderåsens Älgskötselområde)

Jakttid: 2019-10-25–2020-01-31

Den sista älgen på licensen är nu skjuten. Älgjakten för Söderåsens Älgskötselområde är därmed slut för jaktåret 2019/20.

 

 

Kronhjort (Trolleholm)

Jakttid: 2019-10-14–2020-01-31

Skjuten kronhjort rapporteras till godskontorets e-post: info@trolleholmsgods.se

 

2019-12-16/GD