Jakten

På 1600-talet fanns “en otalig massa villebråd: varg, vildsvin och hjort, rävar, harar, och rådjur”. Citatet är hämtat från C Trolle-Bondes bok ”Trolleholm förr och nu”, som skrevs 1906. Idag finns en fast stam av rådjur, dovhjort, vildsvin och älg. Även fågel och hare trivs i den omväxlande naturen med vintersådda åkrar och lövskogar. Genom att utveckla befintliga respektive anlägga nya viltvatten och våtmarker, förstärks viltets förutsättningar. Dessa åtgärder ingår i “Härlighetsplanen”, så vi får helhet och sammanhang i våra aktiviteter. Viktigt är att viltstammarnas storlek är under kontroll, så att godsets övriga verksamheter inte äventyras.

 

Jakten 2020/21

Älgjakt (Söderåsens Älgskötselområde)

Jakttid: 2020-10-25–2021-01-31

Tilldelningen för säsongen är 3 kalvar, 1 hondjur och 1 tjur, sammanlagt 5 djur.

1 kalv är skjuten den 22/11, dvs 2 kalvar kvar på tilldelningen

Endast en älg per dag och jaktlag får fällas. En kalv ska skjutas av jaktlaget innan vuxet djur får fällas. Denna regel gäller tills alla kalvar är fällda. Tjuren inom området ska skjutas innan kon.

Skjuten älg ska rapporteras skriftligen senast vid jaktdagens slut till Claes Wachtmeister +47 45973631 eller e-post claeswachtmeister@gmail.com

 

 

2020-08-28/GD